Category - गाहाय रादाब

गाहाय रादाब

हमजानाय अफिसारफोरनि बेरेखा थोजासे फोरमान बिलाइ दं

गुवाहाटी: पुलिसनि सोंनाय फिन्नायाव मिथिनो मोनोदि, हमजानाय अफिसारफोरा Assam Public Service Commission आव आयेन बेरेखायै रां होनानै साख्रि लादों। साफ्रोमबो सिगां...

गाहाय रादाब

गबुन हादोरसाफोरनि थाखाय NRC आ मोनसे मडेल: महन्ट

गुवाहाटी: आगुनि आसामनि गिबि मनट्री प्रफुल्ल कुमार महन्टआ NRC खौ नोजोर होनानै बुङोदि, भारतारिफोरनि थाखाय NRC आ मोनसे गुबुनारिफोर थादेरै लिगेल फोरमान बिलाइ आरो...

गाहाय रादाब

NRC नि आबुं फारिलायाव ULFA(I) परेस बरुवानि मुंआ नुजादों

गुवाहाटी: समबाराव फोसाव जानाय NRC नि  आबुं फारिलायाव बन्द’ खालामजानाय उटखारि हान्जा ULFA(I) नि कामान्डार परेस बरुवानि मुंआबो लोगोसे ओंखारफादों। बरुवानि मुंआ...

गाहाय रादाब

BSS आ BTC ओनसोलाव आलादा सोलोंथाय मावथांखि दाबिदों

गुवाहाटी: बड’ साहित्य’ सभाया BTC ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोराव गाव गावनि मेडियाव बादियै आलादा सोलोंथाय पलिचि दाबिदों। BSS आ बे रावखौ 11 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम...

गाहाय रादाब

ककराझार AIR नि दायरेक्टर इंजिनीयरखौ बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदों

क’कराझार: गोबां गुबुन गुबुन आफादफोरा क’कराझार जिल्लायाव थानाय All India Radio नि दायरेक्टर इंजिनीयरखौ बोख्लायनांगौ होन्नानै Information and Broadcasting नि...

गाहाय रादाब

शेडूयल ट्राइब(ST) नि दाबि

गोदान दिल्ली: जनगस्तिया आयख्या मॅनचॅआ मोन द’ हारिसाफोरनि शेडूयल ट्राइब(ST) नि दाबिखौ लानानै समबाराव उखैहाब सोमावसारनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव फारि फारि...

गाहाय रादाब

उदालगुरि जिल्लायाव गोजोन थासारि नुनो मोनदों

टंला: हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायावबो जारिमिनारि सम एबा एन.आर.चिनि आबुं फारिलाइ फोसावनायाव ओनसोलफोरखौ गोजोन थासारि नुनो मोनदों।...

गाहाय रादाब

नैथि खेबनि दैबानाजों सासे सुबुंनि जिउ खहा

लक्किमफुर: साहा आसामनि लक्किमफुर जिल्लायाव थानाय कादाम रिभेनिउ महखुमानि ओनसोलफोराव नैथि खेबनि दैबानानि जाथायव सासे सुबुंनि जिउ खहा जाबावनानै गासै थैनाय सुबुंनि...

गाहाय रादाब

एन.आर.चिखौ जारिमिनारि हाबाफारि होन्नानै AASU आ बुङो

गुवाहाटी: नेसनेल रेजिस्तार अब चिटिजेन्सिव (NRC) नि आबुं फारिलाय फोसावनायखौ दुलाराय आसाम फरायसा आफादा (AASU) आसामनि थाखाय जारिमिनारि हाबाफारि होन्नानै बुङो जाय...

गाहाय रादाब

सिरां जिल्लायाव उथखारि बेरेखा सान फालिदों

बिजनी: दिनै सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गयबारि गामिनि जोहोलाव सोमला फोथाराव 22 थि जोहोलाव सोमला बसुमतारि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै उथखारि बेरेखा सान फालिदों।...