Category - गेलेनाय

गेलेनाय

ब्राजिलनि खौरांगिरिफोरा गेलेनायनि फिथायखौ गोजोन्नाय मोनाखै।

साव पावल’: ब्राजिलनि गोबां खौरांगिरिफोरा हादोरारि हान्जानि सायाव स्विजारलैडजों सेथि गेलेनानै बेखेवनाय खेलाखौ गोजोन्नाय मोनाखै। O Globo रादाब बिलाया दुखु...

गेलेनाय

World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा-G

1.बेल्जियम इं 1986 माइथायनि Semifinal आव Best World Cup मोनगिरि। बिसोरो माबोरै जायगा मोनोॽ European हादोरनि गेजेराव गिबिसिन राशियानि खेलायाव बाहागो मोन्नाय...

गेलेनाय

World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा-F

1.जर्मानी इं 1954, 1974, 1990 आरो 2014 माइथायनि Best World Cup देरहासार। बिसोरो माबोरै जायगा मोनोॽ जेब्लायबो बिथांमोनहा गोख्रों गेलेनानै मोन 10 गेलेनायाव मोन...

गेलेनाय

World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा-E

1.ब्राजिल इं 1958,1962,1970,1994,आरो 2002 Best World Cup देरहासार। बिसोरो माबोरै जायगा मोनोॽ जेब्ला Dunga खौ फेजेनो अब्ला ब्राजिला गोरलैयैनो खोला आमेरिखानि...

गेलेनाय

World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा D

1.अर्जटीना इं 1978,आरो 1986 माइथायनि Best World Cup देरहासार। बिसोरो माबोरै  Qualify जायो? गोनो गोथोयै, थांनाय बोसोराव Lionel Messi नि गेलेनायनि सम जोबनायाव...

गेलेनाय

World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा C

1.फ्रांस इं 1998 माइथायनि Best World Cup देरहासार। बिसोरो माबोरै  Qualify जायो? जोबनायाव गोब्राब जानानै Sweden जों जेनो आरो हादोरावनो Luxembourg जों गेलेनायाव...

गेलेनाय

World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा-B

1. पर्थुगल 1966 माइथायाव थामथि जायगा मोन्नानै Best World Cup बिमुं मोनो । बिसोरो माबोरै Qualify जादोंॽ European Champion आव खुनुरुखुम उथ्रिसारनानै गासै मोन 10 ...

गेलेनाय

World cup 2018, हान्जा लायै हान्जा बिजिरनाय, हान्जा-A

1. रासिया Best World Cup: 1966 माइथायाव Soviet Union आव ब्रैथि जायगा मोनो। जाय खनथाम गेलेनायावबो सिगांआव थांनो हायाखैमोन । बिसोरो माबोरै जायगा मोनोॽ    world...