Begin typing your search above and press return to search.

अरां हादोरारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवफिनबाय

अरां हादोरारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवफिनबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Nov 2018 11:31 AM GMT

दरं,नबेम्बर 1:दिनै अरां हादोरारि हाग्रामा अरां, जाय हाग्रामाखौ राजिब गान्डि अरां हादोरारि हाग्रामा होन्नानै मिथिनाय जायो, बे हाग्रामानि दर्खंखौ 2018-19 माइथायनि थाखाय बेखेवबाय।

गोबां हाग्रामा नायसंगिरि बिथांमोनि सिगांआव कारुपेटिया फरायसालिमानि गोरायुं बुड्डिन चन्ड्र हाजरिखा बिथांआ गेट एबा दर्खंखौ बेखेवनानै होयो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला दावबायारि बिथांमोनहा अरां हाग्रामायाव गिदिंनो थाखाय जिप सापारि आरो मैदेरनि बिखुंआव गाखोनानै गिदिंनाय खाबुखौ लानो हागोन लोगोसे हाग्रामानि खाथिआव थानाय दावबायारि थाग्रा न’आवबो थानो हागोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

“साफ्रोमबो आसामनि सुबुंफोरखौ खौसेथि जानानै अरां हादोरारि हाग्रामाखौ जौगाहोनो आरो मुलुगआव मिथिसारहोनो थाखाय आं खावलायो आरो आं सानोदि- दावबायारि बिथांमोनहा थारैनो हाग्रामानि समायना गाबजों रंजानाय मोनगोन” होन्ना हाजरिखा बिथांआ बेखेवनाय हाबाफारिआव बुङो।

अरां हादोरारि हाग्रामा बेखेवनाय हाबाफारिखौ माखासे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लाफानानै बेखेवनाय जादोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब