Begin typing your search above and press return to search.

आर्मि साख्रिनि खौरां

आर्मि साख्रिनि खौरां

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Sep 2018 10:52 AM GMT

जयसागर,सेप्तेम्बर 7: भारत रैखाथि हान्जा एबा आर्मि बिफानआ डिसेम्बर दान्नि 17 अक्तनिफ्राय 23 अक्तसिम सा-आसामाव थानाय मोन 5 जिल्लाफोरनि थाखाय लांदांयै आर्मि खारनाय आनजाद लागोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला जिल्लाफोरा जाबाय फारियै- सिबसागड़, चरायदेव, जरहात, दिब्रुगड़ आरो गलाघाट।

बैफोर जिल्लाफोराव सोरबाफोर भारत रैखाथि हान्जानि सोद्रोमायाव हाबनो गोसो दंब्ला साखाफारा जानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। आन्जाद जागोन जायगाखौ मिथिथनाय जायाखै।

Next Story
गाहाय रादाब