Begin typing your search above and press return to search.

आसाम पुलिस SI नि बजाय होनानै दोन्ना पिस्टला गोमादों

आसाम पुलिस SI नि बजाय होनानै दोन्ना पिस्टला गोमादों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Dec 2018 12:24 PM GMT

गुवाहाटी,डिसेम्बर 8: गोमोथाव जाथाय, आसाम पुलिसनि गुलिजों बजाय होखानानै दोन्नाय गंसे पिस्टला पन्चायत बिसायखथिनि समाव गोमायो।

गोमाजानाय पुलिसखौ गुवाहाटी चन्दमारि पुलिस थानानि Sub-Inspector राम रौटिया होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांनि 9mm पिस्टलआ थांनाय 6 डिसेम्बरावनो गोमादों, नाथाय बिथांआ गोमानायखौ 6 डिसेम्बरावसो मिथिनो मोनो। बिथांआ पिस्टल गोमानायनि सोमोन्दै बिथांनि देरसिन ऑफिसारनो मिथिहोदों होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब