Begin typing your search above and press return to search.

आसाम रायपल आरो पिएलएनि गोख्रों गावलायनायाव मोन्नैबो हान्जानि खहा जायो

आसाम रायपल आरो पिएलएनि गोख्रों गावलायनायाव मोन्नैबो हान्जानि खहा जायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Sep 2018 1:37 PM GMT

इंपल,सेप्तेम्बर 8: थांनाय मोनायाव मनिपुरनि उटकारि हान्जा पिपल लिबारेसन आर्मि (PLA) आरो आसाम रायपलनि गेजेराव मोगा मोगि गावलायनायाव मोन्नैबो हान्जानि सोद्रोमानि जिउ खहा जायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला हरखाब गोख्रों गावलायनायाव आसाम रायपलनि सासे सोद्रोमाया जिउ बावनो गोनां जायो आरो PLA नि सोद्रोमाफोरखौबो गावथारनो मोन्नाय जायो।

पुलिसआ खौरांगिरिनि सिगांआव फोरमायोदि, सुक्रबाराव मयनमार सिमा ओनसोलाव थानाय चान्देल जिल्लानि जौपि ओनसोलनि सिङाव मोगा मोगि गावलायनाया जादोंमोन।

जाथाय जानाय जिल्लाखौ आसाम रायपलनि सोद्रोमाफोरा पुलिसनि हेपाजाबाव बेंनानै लाबाय आरो गोख्रों सं-दान्नाय हाबाफारिया सोलिगासि दं होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब