Begin typing your search above and press return to search.

आसाम सरकारा मोन 124 गोदान साख्रिनि मासि दिहुनदों

आसाम सरकारा मोन 124 गोदान साख्रिनि मासि दिहुनदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Aug 2018 5:37 AM GMT

गुवाहाटी: आसाम सरकारनि खुंथायाव थांनाय सान्नैसो सिगांनिफ्रायनो मावथि सोद्रोमाफोरनि आंखाल जानायनि जाहोनाव जनता भबनआव जेंना सोमजिगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा दिनै मोन 124 गोदान गुबुन गुबुन साख्रिनि मासि दिहुनदों।

गुबुन गुबुन गोदान मासिफोरा जाबाय फारियै- मोन 2 एडिसनेल सेक्रेथारि, मोन 8 जयेन सेक्रेथारि, मोन 19 डिपुटी सेक्रेथारि, मोन 21 आन्डार सेक्रेथारि,मोन 53 सेनिवर एदमिनेसत्रेथिव एसिसतेन्ट होन्नानै खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब