Begin typing your search above and press return to search.

इउ.पि.पि.एल.आ लख सभा बिसायखथिआव हारसिङैनो जुजिगोन: इउ.जि ब्रम्ह

इउ.पि.पि.एल.आ लख सभा बिसायखथिआव हारसिङैनो जुजिगोन: इउ.जि ब्रम्ह

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 Oct 2018 10:00 AM GMT

क’कराझार,अक्टबर 3: फैगौ 2019 माइथायनि पारलियामेन्टारि मासिनि बिसायखथिआव बड’लैन्ड हालामनि गोदान राजखान्थि दोलो इउनायटेद पिपल्स पार्टि लिबारेल (इउ.पि.पि.एल) आ हारसिङैनो बाहागो लागोन होन्ना बयनोबो मिथि होयो। हान्जाया गुबैयै मोन्नै लख सभानि मासिआव मुं थिसनगोन जाय जायगायाव गोख्रोङै हान्जानि सोद्रोमाफोरा दं होन्नानै मिथिहोबावो।

क’कराझार जिल्लानि माइदांस्रि गेलेग्रा फोथाराव जानाय थाम बोसोरारि गेवलां जथुमानि फारसेथिं इउ.पि.पि.एल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि उरखांव गोरा ब्रम्ह बिथांआ खौरांगिरिनि सिगांआव बुङोदि, गुबैयै इउ.पि.पि.एल राजखान्थि दोलोआ क’कराझार आरो मंगलदै बियाबआव गेलेगोन होन्ना बुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोर, जाय जायगाफोराव हान्जानि सोद्रोमाफोरा दं जेरै गुवाहाटी आरो तेजपुरफोराव गुबुनखौ हेफाजाब होगोन होन्ना बिथांआ बुंबावो।

ब्रम्ह बिथांआ बुंबावोदि, क’कराझार बियाबआव हारसिङैनो गेलेनाय नब’ कुमार सारनिआ बिथांआ 2014 माइथायनि लख सभा बिसायखथिआव कंग्रेज आरो बिजेपिनि हेफाजाब मोन्नानै देरहादोंमोन नाथाय बे खेबाव बिथांआ लोरबां जाबाय मानोना कंग्रेज आरो बिजेपिआ गावनोगाव बिजाथि दैखांनो थिरांथा लादों होन्ना बिथांआ बुंबावो। बिथांनि हान्जाया मोन्नैबो बियाबआवनो देरहागोन होन्ना ब्रम्ह बिथांआ दाजाबदेरो।

Next Story
गाहाय रादाब