Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरि जिल्लायाव गोजोन थासारि नुनो मोनदों

उदालगुरि जिल्लायाव गोजोन थासारि नुनो मोनदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  31 July 2018 7:49 AM GMT

टंला: हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायावबो जारिमिनारि सम एबा एन.आर.चिनि आबुं फारिलाइ फोसावनायाव ओनसोलफोरखौ गोजोन थासारि नुनो मोनदों।

उदालगुरि जिल्लायाव गासै सा 8,76,030 सुबुंफोरा एन.आर.चिनि आबुं फारिलाइआव थानो थाखाय गसर थिखांदोंमोन, बेनिनो 7,48,803 सुबुंफोरनि मुंफोरा फारिलाइआव नुजानानै माखासे सा 1,27,227 सुबुंफोरनि मुंफोरा माखासे मिथिनो मोनै जाहोन्नि थाखाय नुजायासै।

उदालगुरि जिल्लानि दिपुटी खमिसनार दिलिप कुमार दासआ थाबैनो मिथिहोयोदि, जाय बिथांमोनि मुंफोरा फारिलायाव नुजायाखै बे बिथांमोनखौ NRC Seva Kendra आव जाहोनखौ मिथिनो थाखाय 7 आगस्तनिफ्राय 28 सेप्तेमबर दाननि गेजेराव गसर दैखांफिन्नो खावलायो।

Next Story
गाहाय रादाब