Begin typing your search above and press return to search.

उदालगुरि जिल्लायाव भट सोगिरि मुंनि द्राप्ट फारिलाइखौ फोसावबाय

उदालगुरि जिल्लायाव भट सोगिरि मुंनि द्राप्ट फारिलाइखौ फोसावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Sep 2018 11:53 AM GMT

टंला,सेप्तेम्बर 17: डिपुटी खमिसनार आरो बिसायखथि अफिसार दिलिप कुमार दास बिथांआ उदालगुरि जिल्लानि मोनफ्रोमबो भट सोग्रा मिरुनि थाखाय भट सोगिरि मुंनि द्राप्ट फारिलाइखौ सनिबराव फोसावबाय। बे हाबाफारिखौ बिथांआ Election Commission of India नि बिथोन बादियै 2019 माइथायनि 4 जानुबारिआव जोबथा आबुं फारिलाइखौ गोरोन्थि गैया जासे मोजाङै फोसावनो थाखाय नांगौ बादि द्राप्ट फारिलाइखौ फोसावो।

आसामनि थाखाय सनदेह’ गोनां एबा ‘D’ Voter फोरखौ खावसे खालामनो आरो मोजाङै नायबिजिरनो थाब फोसावखाबाय होन्ना दास बिथांआ मिथिहोयो।

सनिबाराव दास बिथांजों फोसावजानाय द्राप मुंनि फारिलाइआव उदालगुरि जिल्लायाव भट सोगिरिफोरा गासै 4,27,767 बेनिनो सा 2,19,0701 आ हौवाफोर आरो सा 2,08,696 आ हिन्जावफोर। द्राप्ट फारिलाइनि गेजेरजों बोखौबो मिथिनो मोन्नाय जायोदि, गासै मोन थाम लेजिसलेटिव एसेमब्लि पानेरि, माजबाद आरो उदालगुरिआव सनदेह’ गोनां एबा ‘D’ Voter फोरा गासै 8,478 दं।

Next Story
गाहाय रादाब