Begin typing your search above and press return to search.

उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनायाव साब्रै सुबुंखौ हमनो हायो

उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनायाव साब्रै सुबुंखौ हमनो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 July 2018 11:39 AM GMT

टंला: 27 जुनआव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनाय साब्रै सुबुंखौ टंला ट्रेफिक पुलिसनि IC मुकुत आलि आरो आसाम पुलिसनि हान्जाया गावबुराजों लोगोसे गुवाहाटीनि हाथिगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बेथापारा ओनसोलनिफ्राय रबिबाराव हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै- नलबारि जिल्लानि गंगापुर होन्नाय गामिनि गावबुरा, पाहार उल्ला(50), बाबुल आलि(22), आथुवार रहमान(23), आरो भाना आलि(50) होन्नानै सिनायथि मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब