Begin typing your search above and press return to search.

उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहा मोनदों

उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहा मोनदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 July 2018 1:02 PM GMT

गरेस्वर,जुलाइ11: बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि सिङाव थानाय औबारि गामिनि ललित चेथ्रि बालालनि फिसाजो पुजा चेथ्रि बालाल(13)नि गोथै देहा मोनदों।

पुजा चेथ्रि बालालया गियान ज्यति जातियविदालया आव थाखो 6 आव फरायफुनाय हिन्जावसामोन। जेब्ला समबारनि बेलासि समाव न’आव रावबो गैयामोन अब्ला थैनादंमोन। थाबैनो पुलिसा थांनानै केस रेजिस्थार खालामहोयो आरो पस्ट मरतेमनि थाखाय गुवाहाटीसिम दैथायहरो।

Next Story
गाहाय रादाब