Begin typing your search above and press return to search.

एजिपि दोलोआ जेपिचीनि चियारमेनखौ लोगो हमो

एजिपि दोलोआ जेपिचीनि चियारमेनखौ लोगो हमो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Oct 2018 6:59 AM GMT

गोदान दिल्ली/गुवाहाटी,अक्टबर 22: रबिबाराव असम गन’ परिसद राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि अटुल बरानि दैदेन्नायाव नोगोरारि बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनो थाखाय जयेन्ट पारलियामेन्टारि खमिटीनि गाहाय एबा चियारमेन राजेन्ड्र आगरवाल बिथांखौ उट्टर प्रदेस हादोरसानि मिरुत नोगोरमायाव लोगो हमहैयो आरो नोगोरारि सोगांनाय बिल 2016 खौ बेरेखा खालामो।

रबिबाराव एजिपि दोलोनि दैदेनगिरि आरो जेपिचीनि गाहायजों लोगो हमज्लायनाया गोनांदि, मिरु सरकारनि नखर मनट्रीजों बुथबाराव सावराय मेल लानायनि सनदेह’ दं लोगोसे बिलखौ लानानै सुबुंफोरनिफ्राय बिबुंथि हांख्रायहरनायनिबो सनदेह’ दं होन्नानै मिथिनो मोन्नाय जायो।

जों बिलनि बेरेखा, बे बिलखौ आयेन हिसाबै थिसन्नो थाखाय जों सरकारखौ माब्लाबाबो होआ मानो बे बिलआ आसाम गोरबथा एबा आसाम एकर्डनि बेरेखा होन्नाहै एजिपि दोलोनि आफादगिरि अटुल बरा बिथांआ बुङो जाय बिथांआ दानि खुंथायाव थानाय केबिनेटनि मनट्रीनि बिबानखौबो रुजुनगासिनो दं। बिथांमोनहा जेपिचीनि गाहाय बिथांनो गोसोखां बिलाइ एबा Memorandum बो जमा होयो।

Next Story
गाहाय रादाब