Begin typing your search above and press return to search.

एजिपि दोलोआ जेपिचीनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमगोन

एजिपि दोलोआ जेपिचीनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Oct 2018 1:25 PM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 17: नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनो थाखाय असम गन’ परिसदआ (एजिपि) जयेन पारलियामेन्टारि खमिटीनि (जेपिची) सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमगोन।

मख’नो गोनांदि, नोगोरारि बिल 2016 खौ लख’ सभानि जथुमायाव 1955 माइथायनि नोगोरारि आयेन बादियै आपगानिस्तान, बांग्लादेस, आरो पाकिस्तान हादोरफोरनिफ्राय हिन्दु, सिक, बुद्दिस, जैन, पारसिस आरो क्रिस्तानफोरखौ भारत हादराव थागिरिनि मोन्थाय होनो नागिरदों।

“जों माब्लाबाबो नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ गनायनानै लाया, एजिपिनि दोलोआ साफ्रोमबो जयेन पारलियामेन्टारि खमिटीनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनो थाखाय थांगासिनो दं” होन्ना एजिपु दोलोनि गेदेमा दैदेनगिरि कमला कान्ट बिथांआ बुङो।

एजिपि दोलोआ नोगोरारि बिल 2016 खौ गोख्रोङै बेरेखा खालामनानै फैगौ 23 अक्टबराव धर्ना होनायनि सुबुंगौमा लागोन होन्नानैबो बिथांआ बुंबावो।

मख’नो गोनांदि, जेब्ला जयेन पारलियामेन्टारि खमिटीआ थांनाय मे दानाव नोगोरारि बिलखौ फोसावनो थाखाय आसाम आरो मेघालय हादोरसायाव हाबफैदोंमोन अब्लाबो एजिपि दोलोआ बेरेखा खालामदोंमोन आरो खनले खनले बुंनानै हुमखि होदोंमोनदि, जुदि बिलखौ आसाम आरो सा-सान्जा ओनसोलाव फोसावगोन अब्ला हादोरसायाव बिजेपि सरकारनि लोगो जानायखौ बोखावगोन।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला जयेन पारलियामेन्टारि खमिटीआ फैगौ 23 अक्टबराव गोदान दिल्लीआव नोगोरारि बिलखौ लानानै मिरु सरकारनि नखर मनट्री आरो एक्सथारनेल एफ्फेयार मनट्रीजों सावराय मेल खुंगोन।

Next Story
गाहाय रादाब