Begin typing your search above and press return to search.

एजिपि दोलोआ नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनो मोन्थाय गैया: हिमान्ट बिस्व चर्मा

एजिपि दोलोआ नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनो मोन्थाय गैया: हिमान्ट बिस्व चर्मा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  26 Nov 2018 7:58 AM GMT

आसाम गोरोबथायाव सहि होनानै 1 कौटी बांग्लादेसिफोरनो नोगोरारि होदोंमोन होन्ना चर्मा बिथांआ एजिपि दोलोखौ सोंखारियो

गुवाहाटी,नवेम्बर 26: हादोरसानि रां, देहायारि, आरो पि.दाब्लिउ.डि बिफाननि मनट्री हिमान्ट बिस्व चर्ना बिथांआ रबिबाराव प्रेस स्तेटमेन्टनि गेजेरजों बुनाय बादिब्ला असम गन परिसद राजखान्थि दोलोआ नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनो मोन्थाय गैया, जाय स्तेटमेन्टआ पन्चायत बिसायखथि आरो एजिपि-बिजेपि लोगो जानायाव गोहोम गोग्लैनो हागौ।

हादोरसा बिजेपि दोलोनि गाहाय मावखुलिआव प्रेस कन्फारेन्सनि गेजेरजों चर्मा बिथांआ बुङोदि, “नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बेरेखा खालामनाय गुबुन गुबुन आफाद एबा राजखान्थि दोलोफोरखौ आं जेबो बुंनांगौ गोया नाथाय असम गन परिसद (एजिपि) राजखान्थि दोलोआ जुदि नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ बेरेखा खालामदों अब्ला जोंनि दोलोआ सिरियै थानो हानाय नङा”।

“आसाम हादोरसानिफ्राय गुबुनारि एबा बांग्लादेसिफोरखौ हमनो आरो दैथायहरफिन्नो थाखाय 1951 माइथायखौ गुबै बोसोर खालामनायनि अनगायै आसाम गन’ परिद राजखान्थि दोलोआ 1971 माइथायखौ गनायनानै आसाम गोरोबथायाव सहि होदोंमोन आरो जोबथा बोसोर खालामदोंमोन। असम गन’ फरिसदआ गावसोरनि लुबैनायबादि 1971 माइथायखौ गनायनानै लादोंमोन नाथाय 1951 खौनो गुबै बोसोर खालामनो हागौमोन, जायनि थाखाय 1 कौटी बांग्लादेसिपोरा आसाम हादोरसायाव थानो थाखाय भारत हादोरनि नोगोरारि जानो खाबु मोनदों, दा माबोरैहाय बे मोनसे दोलोआनो नोगोरारि बिल 2016 खौ सोदांनानै बेंगलि हिन्दुफोरनो मोन्थाय होनो नागिरनायखौ माबोरै बेरेखा खालामखो” होन्ना बिथांआ बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब