Begin typing your search above and press return to search.

क’कराझाराव आर्मि बिफाना सिखोन-साखोननि हाबाफारि लादों

क’कराझाराव आर्मि बिफाना सिखोन-साखोननि हाबाफारि लादों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Nov 2018 12:03 PM GMT

क’कराझार,नवेम्बर 22: क’कराझार जिल्ला आर्मि बिफान्नि रेड हर्न बिफानआ समबारखालि जनालिगांव गेजेर फरायसालिआव सिखोन-साखोननि हाबाफारि लादों।

World Toilet Day खौ नोजोर होनानै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सिखोन-साखोननि सांग्रांथि होनो थाखाय लादों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे रेड हर्न बिफान्नि सोद्रोमाफोरा फरायसालिनि साखाथि-फाखाथि दाखोरफोरखौ बोस्रांदों होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गामिनि गांवबुरा बिथांमोनहा फरायसाफोरखौ सिखोन-साखोन थानायनि सायाव गियान होदोंमोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब