Begin typing your search above and press return to search.

गसाइगांवनि खौरांगिरिनो साबसिन खौरांगिरिनि बान्था गथायगोन

गसाइगांवनि खौरांगिरिनो साबसिन खौरांगिरिनि बान्था गथायगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Dec 2018 8:45 AM GMT

गसाइगांव,डिसेम्बर 5: गसाइगांवनि प्रेस क्लाबनि गाहाय नेहाथारि दुलाल चन्ड्र राय बिथांआ आसाम UNICEF आ Media Fellowship Programme नि मावफारिया बादियै साबसिन खौरांगिरि हिसाबै सायखयो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांनि आर्टिकल "Child Labour" आ सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन जायनि थाखाय बिथांखौ मोजां एबा साबसिन खौरांगिरि हिसाबै सायखयो।

आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्रायबो बिथांजों लोगोसे गासै सा 5 खौरांगिरिफोरखौ Media Fellowship Programme नि मावफारिया बादियै सायदखौ होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

बिथांमोननो फैगौ 18 डिसेम्बरखालि गुवाहाटी प्रेस क्लाबआव UNICEF आ बान्थाखौ गथायगोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब