Begin typing your search above and press return to search.

गेस चिलेन्डार सिखाव हमनो हायो

गेस चिलेन्डार सिखाव हमनो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 July 2018 9:41 AM GMT

गुवाहाटी: गिता नोगोर पुलिस थानानि पुलिसा भास्कर नोगोरनिफ्राय सानै गेस चिलेन्डार सिखाव हमनो हायो लोगोसे गेस चिलेन्डारबो लोगोआव मोनपायो। सान्नैसो सिगां गिता नोगोर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सानथि पथनि सबिथा मजुमदारनि न’निफ्राय सिखाव खावदोंमोन।

हमजानाय बिथांमोनखौ जारिफुल आलि आरो अजय दास होन्ना सिनायथि मोनो। जारिफुल आलिआ गुबैयै धुबुरि जिल्लानि नाथाय बेआवनो देरबोनाय आरो अजय दासा भास्कर नोगोनिका होन्ना मिथिनो मोनो। बिथांमोनखौ गिता नोगोर पुलिस थानायाव केस नम्बर 266/18 us 454/380 आव रेजिस्तार खालामो।

Next Story
गाहाय रादाब