Begin typing your search above and press return to search.

जम्मु आरो काछमिराव साबा उदखारिफोरखौ गावथारनो हायो

जम्मु आरो काछमिराव साबा उदखारिफोरखौ गावथारनो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Aug 2018 12:18 PM GMT

गुवहाटी: जम्मु आरो काछमिर हादोरसानि सफियान जिल्लायाव सासे लासकार-इ-टायबानि सोद्रोमाजों लोगोसे साबा उटखारिफोरखौ सेकुरिटी हान्जाया गावथारनो हायो।

स्रिनगरनिफ्राय 55 कि.मि. गोजाननि सफियान ओनसोलाव अस्त्र लानाय उटखारिफोरा सेकुरिटी हान्जाजों मोगा मोगि जानानै साबाखौबो जिउ फोजोबनो हायो आरो सुक्रबारनि मोनानिफ्राय दिनैनि फुंसिम थासारिआ गुदुं जानानै थायो।

https://twitter.com/spvaid/status/1025568099146317824

खौरां मोन्नाय बादिब्ला साब्रै उटखारिफोरखौ दिनै फुंआव मोगा मोगि जानानै गावथारजोबनो हायो आरो सुक्रबाराव सासे गावथार जानायनि गोथै देहाखौ दिनै फुंआव गंसे AK-47 रायपलजों लोगोसे मोनफायो। पुलिसा बुङोदि, गावथारजानाय सुबुंखौ लासकार-इ-टायबानि सोद्रोमा उमार मालिक होन्नानै सिनायथि मोनदों।

Next Story
गाहाय रादाब