Begin typing your search above and press return to search.

जम्मु आरो काश्मीरआव उदखारि हान्जा आरो रौनिया हान्जानि गेजेराव मोगा मोगि

जम्मु आरो काश्मीरआव उदखारि हान्जा आरो रौनिया हान्जानि गेजेराव मोगा मोगि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 March 2019 7:43 AM GMT

स्रिनगर,मार्च 4: सानै उदखारि हान्जा, साबा रौनिया हान्जा आरो सासे सरासनस्रा सुबुंफोरा जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि कुपोवारा सिमा ओनसोलाव 48 घन्टा गोलाव सम मोगा मोगि गावलायनायाव जिउ खोमानो गोनां जायो। जाय गावलायनाया रबिबाराव जोबनानै थाङो। IANS

Next Story
गाहाय रादाब