Begin typing your search above and press return to search.

जरहातनि लिथिकजान साहा बागानाव मैदेर फिसानि जखम

जरहातनि लिथिकजान साहा बागानाव मैदेर फिसानि जखम

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Nov 2018 8:58 AM GMT

जरहात,नबेम्बर 12: “लिथिकजान साहा बागान्नि साखाथिआव थागिरि सुबुंफोरा नुनो मोन्दोंदि सान्नैसो सिगांनिफ्रायनो मासे मैदेरनि फिसाया मैदेर फालोनिफ्राय आलादायै गावस्राना थालांनानै जखम जानानै साहा बागान ओनसोलाव दुनद्रायगासिनो दंमोन, जाय मैदेरनि फालोआ गिबन हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै फैदोंमोन” होन्ना मारियानि परेस रेन्जनि रेन्जार प्रदिप गगय बिथांआ बुङो।

दुखुनांथावदि थांनाय सानथामसो सिगां मैदेरनि फिसाया गावनि बिमाजों आनदायलायो जाय मैदेरनि फालोआव गासै मा 35 निफ्राय 40 सो जागौमोन होन्ना रेन्जार बिथांआ बुङो।

मखनो गोनांदि- मैदेरनि फिसाया आग्दा आयथेंआव गोब्राब जखम जादों, जायनि थाखाय थाबायनो हायाखै, दासान्दि हाग्रा बिफान्नि सोद्रोमाफोरा आदार जगायगासिनो दं आरो मैदेरनि फिसाखौ फाहामथाय होनो थाखाय मेडिकेल बिफान्निफ्रायबो थांगासिनो दं होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

ओनसोलनि सुबुंफोरखौ मैदेर फिसानि खाथिआव थांनो होनाय जायाखै मानोना बिमाया रागा जोंना दं आरो जायखिजाया समावनो जेंना खालामनो हागौ होन्नानै हाग्रा बिफान्निफ्राय सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होदों।

Next Story
गाहाय रादाब