Begin typing your search above and press return to search.

जापाना कोलंबियाजों बेरेखा गेलेना देरहासारो

जापाना कोलंबियाजों बेरेखा गेलेना देरहासारो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Jun 2018 8:31 AM GMT

मरबोडिया,जुन 20: मंगलबाराव जापान आरो कोलंबियाजों जानाय बुहुम कापाव जापान नि सिनजि कागावा आरो युया असाक’ नि नाजानायाव सा 10 कोलंबियानि गेलेगिरिखौ हान्जा-H नि जानानै 2-1 गल होना कोलंबियाखौ फेजेनो। बरुसिया दर्दमुन्द आ गेजेराव थाग्रा कागावाखौ थगायना बल लांनानै थाब 6 मिनीट आवनो गल होनो हायो। कोलांबियानि जुवान कुयिनतेरो आ 39 मिनीटआव गलखि कनाजों जोहरनायाव बला हाबलाङो आरो समान समान जाफिनो।

नैथि 2nd Half आव नाजाफिन्नानै जापाना गल सोफिनो आरो कोलांबियाआ 2-1 गल आव जेन्नो गोनां जायो।

Next Story
गाहाय रादाब