Begin typing your search above and press return to search.

जुदि 2016 नोगोरारि बिलखौ सोदांगोन अब्ला आसामाव एजिपिआ बिजेपि सरकानि लोगोखौ बोखावगोन

जुदि 2016 नोगोरारि बिलखौ सोदांगोन अब्ला आसामाव एजिपिआ बिजेपि सरकानि लोगोखौ बोखावगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  29 Sep 2018 2:50 PM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 29: आसाम गन’ परिसद, राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि आटुल बरा जाय बिथांआ दानि खुंथायाव थानाय आबाद बिफान्नि मनट्री, बिथांआ दिनै (29 सेप्तेम्बर 2018) बुंदोंदि, जुदि मिरु सरकारा 2016 नि नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ आसाम हादोरसायाव सोदांगोन अब्ला आसामाव एजिपि आरो बिजेपिजों लोगो जानानै सिफायनो गोनां जागोन। नोजोर होनो गोनांदि दानि आसामनि खुंथायाव थानाय बिजेपिजों लोगोसे एजिपि दोलोनि राजखान्थिगिरिफोराबो मावफुंगासिनो दं।

बरा बिथांआबुङोदि, ‘जुदि मिरु सरकारा नोगोरारि बिलखौ सोदांगोन अब्ला जों बिजेपिजों लोगो जानायखौ सिफायगोन’लोगोसे बिथांआ बुंबावोदि, दासान्दि हादोरसायाव बिजेपि खुंथायजों लोगो जानानै दं, जुदि मिरु सरकारआ पारलियामेन्टआव बे बिलखौ सोदांगोन अब्ला जों लोगो जानायखौ सिफायगोन।

मख’नो गोनांदि दानि बिजेपिनि खुंथायाव एजिपि राजखान्थि दोलोनि साथाम सोद्रोमाफोरा मावफुंफागासिनो दं। नोजोर होनो गोनांदि मोनसे समाव दानि हादोरसानि गिबि मनट्री सर्बानन्द सनवाल बिथांबो एजिपि राजखान्थि दोलोनिनो सोद्रोमामोन नाथाय मानिबा जाहोन्नि थाखाय बिथांआ बिजेपिनि राजखान्थि दोलोआव सोलाइलाङो।

Next Story
गाहाय रादाब