Begin typing your search above and press return to search.

जोबथेसालिनिफ्राय गान्धी जयन्तिआव सा 20 सुबुंखौ आसाम सरकारा हगार हरो

जोबथेसालिनिफ्राय गान्धी जयन्तिआव सा 20 सुबुंखौ आसाम सरकारा हगार हरो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Oct 2018 1:43 PM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 2: 150थि हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान गान्धी जयन्तिजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सरकारा दिनै गुबुन गुबुन जोबथेसालिआव थानाय सा 20 सुबुंफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगार हरो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि जोबथेसालि फारियै दिब्रुगड़ आरो गलाघात चेन्ट्रेल जोबथेसालिनिफ्राय सासे सासे, धेमाजि चेन्ट्रेल जोबथेसालिनिफ्राय गासै सब्रै, टिनिसुकिया चेन्ट्रेल जोबथेसालिनिफ्राय सानै, जरहात, तेजपुर,बरपेटा आरो नगांव जिल्लानि मोनफ्रोमबो जोबथेसालिनिफ्राय सासे सासे होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब