Begin typing your search above and press return to search.

डिब्रुगड़आव साहा बागानाव खामानि मावगिरिफोरा धर्ना होदों

डिब्रुगड़आव साहा बागानाव खामानि मावगिरिफोरा धर्ना होदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  29 Nov 2018 10:12 AM GMT

डिब्रुगड़,नवेम्बर 29: ब्रम्हपुट्र भेलिनि साहा बागानफोरनि खामानि मावग्राफोरखौ आसाम चाह माझदुरि संग (ACMS) आफादआ धर्ना होनो बिथोन होनाय लेखा 26 नवेम्बरखालि गाव गावसोरनि चाह बागानाव जिरायनानै धर्ना होनाय हाबाफारिआ गोजोनै जाफुंसारो।

आसाम चाह माझदुरि संग (ACMS) आफादनि आफादगिरि पावान सिंह बिथांआ टिंक्राय साका संगनि सिङाव जुतलिबारि चाह बागाननि धर्ना होनाय हाबाफारिआव बाहागो लायो आरो आफादनि गाहाय नेहाथारि रुपेस गवाला बिथांआ दुमदुमा साका संगनि सिङाव थानाय दयदाम चाह बागाननि धर्ना होनाय हाबाफारिआव बाहागो लायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला चाह बागानाव खामानि मावगिरि बिथांमोनहा ब्रम्हपुट्र भेलिआव थानाय गोबां चाह बागानाव धर्ना होदोंमोन होन्ना मिथिनो मोनो।

मखनो गोनांदि बिथांमोनहा आफादनि दाबिनायबादि 2018 कालि पुजानि सिगां मोन्नागौ मुजुरि एबा हाजिरानि रांफोरखौ मोनाखै जायनि थाखाय धर्ना होनाय हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब