Begin typing your search above and press return to search.

तेजपुर बियाबनि एमपि आरपि सर्मा बिथांआ बिजेपि दोलोनिफ्राय आखाय दैखांबाय

तेजपुर बियाबनि एमपि आरपि सर्मा बिथांआ बिजेपि दोलोनिफ्राय आखाय दैखांबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 March 2019 1:15 PM GMT

गुवाहाटी, मार्च 16: हादोरसा रां बिफाननि मंत्री आरो बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि हिमान्ट बिस्व सर्मा बिथांआ फैगौ लख सभा बिसायकथिनि थाखाय बिजाथि सायखनानै बिजेपि दोलोनि बोर्डआव दैथायहरनायाव तेजपुर बियाबनि जिरायनानै थाखानाय एमपि राम प्रसाद सर्मा बिथांनि मुंआ नुजायैलाइ बिथांआ बिजेपि दोलोनिफ्राय आखाय दैखांबाय।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला सर्मा बिथांआ दिनै एबा सनिबारनि फुंबिलिआव गावनि मोखां बिजाबनि गेजेरजों गावनि बिजेपि दोलोनिफ्राय आखाय दैखांनाय खौरांखौ फोसावनानै होदोंमोन। बेनि उनावनो खौरां बिजोंआव आखाय दैखांनाय रादाबआ गोलारलानो हमो।

एमपि राम प्रसाद सर्मा बिथांआ गावनि मोखां बिजानि गेजेरजों बुङोदि, “I have left BJP today. But I really feel pained in my heart for those old BJP workers of Assam who were most neglected in the Party by the new intruders in the Party. I was strongly raising my voice on their behalf. Now there will be none to raise voice for them. Its old guards of the Party who toiling for decades brought BJP to power without any other support. But now they are most neglected and ill-treated. Love you, my dear friends. I will be still with you. Thank you for your help and support and support and love for me”।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला प्रसाद सर्मा बिथांआ बिथांआ रां बिफान्नि मंत्री सर्मा बिथांखौ थांखिनानै बुंदों, जाय बिथांआ थांनाय 15 बोसोर टरुन गगय दैदेन्नाय कंग्रेस दोलोजों MLA नि बिबानखौ लानानै दैदेनबोदोंमोन आरो थांनाय 2015 माइथायनि आगस्त दानाव बिजेपि दोलोआव मुं थिसनफैदोंमोन। हिमान्ट बिस्व सर्मा बिथांआ बावैसो सिगां बुंदोंमोनदि, “जुदि दोलोआ टिकेट होगोन अब्ला फैगौ लख सभा बिसायखथिआव बाहागो लागोन”।

खौरां मोनबावनाय बादिब्ला एमपि राम प्रसाद सर्मानि फिसाजो पल्लबि सर्माया रांनि गोहोजों Assam Civil Service (ACS) ऑफिसारनि साख्रिखौ लानायनिफ्रायनो बिजेपि दोलोआ दुखु मोनदोंमोन।

मखनो गोनांदि, एमपि राम प्रसाद सर्मा बिथांआ थांनाय सुक्रबारखालि हमदांकादोंमोनदि, आसाम हादोरसा रां बिफाननि मंत्री बिथांआ तेजपुर लख सभा बियाबनिफ्रास गसंगोना रोखा।

जानबुंनि गेजेरजों राम प्रसाद सर्मा बिथांआ बुङोदि, हिमान्ट बिस्व सर्मा बिथांआ तेजपुर लख सभा बियाबआव बिजाथि गसंगोन, बिथांआ टिकेट मोनगोना रोखा, तेजपुर बियाबआव गसंफिननो आं हानायमानि नाजादोंमोन, नाथाय..... बेयाव आं मा खालामनो हाबावनो?”

राम प्रसाद सर्मा बिथांआ कंग्रेस दोलोआव मुं थिसनगोन होन्ना बाथ्रा गोसारलाबायनि सोमोन्दै सोंथि दैखांनायाव बिथांआ फिन्नाय होयोदि, आं कंग्रेस दोलोआव मुं थिसन्नायनि माब्लाबाबो सानफेराखै। दासान्दि आं बेफोरनि थांखि लाथ’आखै”।

सागांबो सर्मा बिथांआ बिजेपि दोलोआ तेजपुर बियाबनिफ्राय टिकेट होआब्ला दोलोनिफ्राय आखाय दैखांगोन होन्ना दोलोखौ हुमखि होदोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब