Begin typing your search above and press return to search.

दगमका जाथायजों लोब्बा थानाय सा 5 सुबुंखौ खानो हाबावो।

दगमका जाथायजों लोब्बा थानाय सा 5 सुबुंखौ खानो हाबावो।

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Jun 2018 8:25 AM GMT

गुवाहाटी: काब्रि आंलं जिल्लानि दकमका पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय पानजुरि गामिआव निलथपल दास आरो अभिजीत नाथखौ बुथारनाय जाथायखौ लाना कार्बि आंलं पुलिसआ साबा दायनिगिरिखौ खाबावो। बिथांमोनखौ रायकम टिमुं, मेनसिं क्र, रविन मेच, बिक्रम हानसि, आरो प्रथाब क्र होन्ना मिथिनो मोनो। हमजानाय दायनिगिरिफोरा गासै सा 36 जाबाय होन्ना कार्बि आंलं नि SP Dr.V Siva Prasad Ganjala या सेन्टनेलाव बुङो।।

Next Story
गाहाय रादाब