Begin typing your search above and press return to search.

दारांगा फालांगि मिरुआ आसाम-भुटान लोगोखौ मेहेर गोनां कालामगोन: सनवाल

दारांगा फालांगि मिरुआ आसाम-भुटान लोगोखौ मेहेर गोनां कालामगोन: सनवाल

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 Sep 2018 7:37 AM GMT

बाक्सा,सेप्तेम्बर 13: मोननै हादोरखौ बेफार फालांगियारि बिथिंआव गोख्रों खालामनानै सोमोन्दोखौ मोजां लाखिनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर ओनसोलनि दारांगा होन्नाय जायगायाव हादोरसानि गाहाय मनट्री सरबानन्द सनवाला भारत-भुटान फालांगियारि मिरुखौ बुधबाराव बेखेवबाय।

फालांगियारि मिरुखौ बेखेवनायनि जाहोनाव गोबाव समनिफ्रायनो आसाम आरो भुटानजों सोलिबोबाय थानाय फालांगियारि खालामनाय बिबांखौ बांहोनानै ओनसोलखौ जौगाखांनाय लाबोनायजों लोगोसे गुबुन मोनसे थाखोआव गाखोहोगोन।

बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गेवलां मेलनि जथुमायाव गिबि मनट्रीआ बुङोदि, ‘दारांगा फालांगियारि मिरुआ भारत-भुटाननि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन’। फालांगियारि मिरुआ हादोरसानि सुबुंफोरनि लुबैनाय आरो नाजानाय, गुबैयै मोनब्रै जिल्लाफोर फारियै बाक्सा, चिरां, क’कराझार आरो उदालगुरि जिल्ला सुबुंफोरनि खौसेथि आरो ओनसोलाव गोजोन फैनायनि मोनसे फिथाय होन्नानै गाहाय मनट्रीआ बुंबावो।

गिबि मनट्रीआ बेखोबो बुङोदि, बि.टि.ए.डी एबा बदलैन्ड ओनसोलखौ जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय मिरु सरकारा एक्त इस्त पलिचिनि गेजेरजों सिमा ओनसोलाव मोनब्रै जिल्लाफोरखौ फोनांजाबनानै 264 कि.मि गोलाव गोदान राजा लामा लुफुंनो मावथांखि लाबाया। बेबादि बुंनानै गिबि मनट्रीआ हादोरनि गाहाय मनट्री नारेन्द्र मोडीखौ सा-सान्जा ओनसोलखौ जौगाखां लाबोनो नोजोर होनायनि थाखाय साबायखर बावहरो। गिबि मनट्रीआ गुवाहाटीआव फोथायलायनानै फालांगियारि मरु खालामनायनि थाखाय बांग्लादेस आरो भुटान हादोरखौबो गोजोनग्लायनाय जासिहरो।

भारत-भुटाननि सोमोन्दोनि गेजेरजों बावैसो गोदानै फोसावजानाय गुवाहाटीनिफ्राय सिंगापुर थांनाय द्रुक बिरखंखौ नोजोर होनानै बिथांआ बुङोदि, द्रुक बिरखंआ भारतनि सोमोन्दोखौ गुबुन गुबुन एसियान आरो बिबियान हादोरफोरनि सोमोन्दोखौ मोजां खालामगोन आरो धुबुरि जिल्लायाव थानाय रुपसि बिरखं बाग्राखौबो बानायफिन्नो थाखाय फैगौ दाननिफ्राय खामानिखौ जुरिगोन होन्नानै बिथांआ खोथा होयो।

गिबि मनट्रीआ बोखौबो मिथिहोयोदि, बाक्सा जिल्लानि सोलोंथाय बिथिंआव गोजौ फरायसालिनि फसंथान नांगौ जानाय प्रभिनसियेल सोलोंथाय फसंथानखौबो लुफुंगोन होन्ना खोथा होयो।

कारकाना आरो फालांगियारि बिफान्नि मनट्री चन्द्र महन पाटवारि बिथांआ बुङोदि, गोदानै बेखेवजानाय दारांगा फालांगियारि मिरुआ मोन्नैबो हादोरनि सिमा ओनसोलांव थानाय सुबुंफोरनि रांखान्थिआरि बिथांआव जौगाखानायजों लोगोसे हादोरसाखौ जौगाखां खालामगोन आरो भारत-भुटाननि सोमोन्दोखौ बांहोगोन।

बिटिची खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो तामुलपुर एम.एल.ए इमानुयेल मुचाहारि बिथांमोनहाबो गाव गावनि बेसेनगोसा बिबुंथिखौ होदोंमोन। बेखेवनाय हाबाफारिआव एम.एल.ए महेस्वर ब्रम्ह, थानेस्वर बसुमतारि, मनेस्वर बड आरो कारकाना आरो फालांगियारि बिफान्नि लोगो गाहाय नेहाथारि रभि कापुरजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेदेमा बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब