Begin typing your search above and press return to search.

दुखु नांथाव सम: जखम जानाय मैदेरा जिउ रैखा खालामनो गाबगासिनो

दुखु नांथाव सम: जखम जानाय मैदेरा जिउ रैखा खालामनो गाबगासिनो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Oct 2018 12:31 PM GMT

सामुगुरि,अक्टबर 6: दुखु नांथाव बाथ्रादि, नगांव जिल्लायाव थानाय सामुगुरि ओनसोलनि गेन्डालि भागध गामिआव थांनाय सप्तानिफ्रायनो मासे जखम जानाय मैदेरा जिउ रैखानि थाखाय गाबगासिनो दं।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला मैदेरखौ हाग्रायाव सोरबा सिनायनो मोनै मानसिया गोबौ जिनिसजों जखम खालामदों।

मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला मैदेरखौ सोरबा आयथिं थोंसेआव गोबौ जिरादजों बौहोदों। गामिनि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरदोंब्लाबो जेबो आयेननि राहा आरो मैदेरखै जिउ रैखा होनायनि दासिमबो जेबो राहा लायाखै होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

“पुलिसफोरा मिथिनानै गोसो सुदुं जादोंब्लाबो मैदेरा आयथिंआव साजानायनिफ्राय रैखा होनो जेबो राहा लायाखै होन्ना सासे गामिनि सुबुंआ बुङो।

फारसेथिं ओनसोलनि सुबुंफोरा थांनाय सानथामनिफ्रायनो आर दौनांगासिनो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब