Begin typing your search above and press return to search.

दै बानानि जाथाया दासिमबो खमायाखै, थैनाय सुबुंआ सा 41 जाबाय

दै बानानि जाथाया दासिमबो खमायाखै, थैनाय सुबुंआ सा 41 जाबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Aug 2018 11:06 AM GMT

गुवाहाटी: आखा हाबाय थानाय आरो NEEPCO हायद्रनिफ्राय दै हगार हरनायनि जाहोनाव आसामनि गोबां जिल्लाफोरा नैथि खेबनि थाखाय दैनि सिङाव थानो गोना जादों। आसामनि गोबां जिल्लाफोर फारियै, धेमाजि,लक्किमफुर, दरं, गलाघाट, सिवसागर आरो चरायदेव जिल्लाफोरनि गं 153 गामिफोरनि सा 90,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा न’ गारनानै जिरायनाय गैयैबादि थानो गोनां जादों।

Assam State Disaster Management Authority (ASDMA), नि बादिब्ला 13 जुननि दै बाना जाजेन्नायनिफ्राय दै बानाजों गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनि अनजिमायो गासै 10.99 लाख आरो जिउ गोमानांनाय सुबुंआ गासै सा 41 जाबाय। बेनिनो सा 38 आ दै बानानि जाथायजों आरो सा 3 आ हा खुखानायनि जाहोनाव होन्ना मिथिनो मोनो।

Next Story
गाहाय रादाब