Begin typing your search above and press return to search.

नेफालिफोरनि AAGSU आ बोसोरारि जथुमा खुंफुंनायनि लाहार फाहार

नेफालिफोरनि AAGSU आ बोसोरारि जथुमा खुंफुंनायनि लाहार फाहार

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 Dec 2018 8:42 AM GMT

उदालगुरि,डिसेम्बर 13: दुलाराय आसाम गर्का फरायसा आफाद (AAGSU) नि उदालगुरि जिल्ला दालाय आफादआ 40थि नै बोसोरारि जुथुमा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्ला गर्का फरायसा आफादआ फैगौ बोसोरनि 1 आरो 2 फेब्रुवारिआव सान्नैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजा खुंफुंगोन। बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बुधबाराव बिथांमोनहा उदालगुरिआव सावराय मेलनि गेजेरजों रायदाव आफाद (Reciption Committee) दाफुङो आरो बिस्नु चर्मा निउपाने बिथांआ आफादगिरिनि बिबानखौ रुजुनो लोगोसे पावान लुइटेल बिथांआ गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ रुजुनो। बे सावराय मेलखौ उदालगुरि जिल्ला AAGSU नि गाहाय आफादगिरि पुर्न किरात राय बिथांआ दैदेनदोंमोन होन्ना मिथिनो मोनो।

बोसोरारि जथुमायाव बिथांमोनहा गांसे “प्रभात” मुंनि मेगाजिन दिहुनगोन होन्ना थांकि लायो।

Next Story
गाहाय रादाब