Begin typing your search above and press return to search.

नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथायै दिल्लाआव धरना

नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथायै दिल्लाआव धरना

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Aug 2018 7:33 AM GMT

गुवाहाटी: नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ लानानै बारग’ गिबि मनट्री प्रफुल्ल कुमार महन्ट आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि दैदेन्नायाव असम आन्दालन संग्रामि मन्सआ गोदान दिल्लीआव थानाय जन्थर मन्थराव समबारखालि मिरु सरकारनि मावनो बिथांखि लानायनि बेरेखा धरना होयो।

धरनानि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगांआव महन्टआ बुङोदि, जुदि नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ आयेनाव लाबोयोब्ला आसामनि थाखाय गिख्रंथाव जागोन आरो आसाम गोरोबथा एबा आसाम एकर्दजों जेबो सोमोन्दो थानाय नङा लोगोसे एन.आर.चिनि गोब्राब खामानिफोरखौ मावबोनाया फैमाल जागोन होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब