गाहाय रादाब गेलेनाय

पुलवामा मुंख्लंफोरनि गोसोखांथिआव ICC आफादआ भारतनि हान्जाखौ मिलिटारि थुफि गानहोयो

पुलवामा

गुवाहाटी,मार्च 12: थांनाय 14 फेब्रुवारि 2019 अक्ट’खालि जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि पुलवामा गाग्लोबनाय जाथायाव सीआरपीएफ रौनिया हान्जानि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मान होनाय हाबाफारि बादियै भारत आरो ऑसत्रलीया हादोरनि गेजेराव गेलेनो गोनां 3थि ODI गेलेनायाव भारतनि क्रिकेट गेलेग्रा हान्जानि सोद्रोमाफोरा मिलिटारि थुफि गान्नो नागिरनायखौ International Cricket Council (ICC) आफादआ गनायथि होयो।

भारत हादोरनि क्रिकेट गेलेगिरि हान्जानि बिथांखि बादियै क्रिकेट गेलेनायाव मिलिटारि थुफि गान्नो थांखि लानायखौ सान्नैसो सिगां पाकिस्तान होरा हेंथा होदोंमोन।

थांनाय 8 मार्च 2019 अक्ट’आव रान्चिआव, भारतनि क्रिकेट गेलेग्रा हान्जानि सोद्रोमाफोरा पुलवामा जाथायाव सीआरपीएफ रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोरनि मुंख्लं जालांनायखौ मान होनानै मिलिटारि थुफि गान्नानै गेलेनायखौ नुनो मोन्नाय जादोंमोन आरो बिथांमोनहा गेलेनानै मोन्नाय गासै रांखौ National Defence Fund रांनि बाख्रिआव दान होदोंमोन।

International Cricket Council (ICC) आफादनि जेनरेल मेनेजार Claire Furlong बिथांआ खौरां बिजोंआव बुंनाय बादिब्ला भारत हादोरनि क्रिकेट गेलेमु सामलायगिरि आफाद Board of Control for Cricket in India (BCCI) आ खावलायहरनाय लेखा बिथांमोन गानहोनायनि गनायथिखौ होनाय जादों।

Recent Comments