Begin typing your search above and press return to search.

प्रमिलानि थाखाय गामियारिफोरा बाथौ फुजा होना बोर सास्रिदों

प्रमिलानि थाखाय गामियारिफोरा बाथौ फुजा होना बोर सास्रिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Aug 2018 6:15 AM GMT

मंगलदय,आगस्त 23: प्रमिलानि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि सिंआव थानाय भेरगांव साब-दिभिजननि काग्राबारि गामिनि गामियारिफोरा ‘एसियान गेम्स 2018’ आव देरहानायखौ मिजिं थिनानै बर’नि गोथार सान मंगलबाराव गासै गामियारिफोरा बर’नि गुबै धोरोम, बाथौ मन्दिराव बाथौ फुजा होनानै बोर सास्रिदों।

इन्डनेसिया हादोरनि राजथावनि जाकार्तायाव सोलिफुबाय थानाय ‘एसिन गेम्स 2018’ आव बोर्ला गावगिरि प्रमिला दैमारिया दिनै (23 आगस्त) देरहानो थाखाय गुबुन गुबुन हादोरनि बादायारिफोरजों बोर्ला गावनाय (Archer) बादायलायनायाव बादायलायगोन।

गासै काग्राबारिनि थागिरि गामियारिफोरा फुंनिफ्रायनो गासै सा द’ बाथौ धोरोमनि दौरि एबा फुजा दैदेनगिरि फारियै, देबेन दैमारि, गुना राम बर’, हारि चन्द्र बर’, थरुन चन्द्र दैमारि, गपि बसुमथारि, आरो कान्दु माजि बर’ बिथांमोनजों लोगोसे थाम खन्टा फुजाहोनाय हाबाफारिआव बाहागो लायो।

गासै गामियारिफोरा गामियारि प्रमिला दैमारि देहागोननि मिजिं थिनानै बाथौनि सिजौ गुदिआव बाथौ आरज रोजाबनानै आनान गसाय अबंलावरिनि खाथिआव आरज गाबो।

बे फुजा होनाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि हिसाबै भेरगांव जिल्ला Sports Association नि गाहाय नेहाथारि लक्किराम बर’ बिथांआ बाहागो लादोंमोन। गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे बाथौ फुजा होगिरिफोरा प्रमिलानि बिमा-बिफा,गोग्गाथाव अभिराम दैमारि आरो रेनु दैमारि बिथांखौ बरायो।

हारियारि फुजा होनाय हाबाफारिआव आर्मिनि Commanding Officer कलनेल राहुल सिंहआबो आलासि महरै बाहागो लानानै प्रमिलानि बिमा-बिफानो फुलाम बिहुवाम गामसाजों मान होयो आरो बिथांआ हानायमानि ओनसोलनि गुन गोनां आयजो प्रमिला दैमारिनो हेफाजाब होगोन होन्ना बुङो।

दरं जिल्ला असम गन परिसदनि नेहाथारि स्वाराज देखा आरो सुबुं नेहाथारि नब देखा बिथांमोनहाबो प्रमिलानि बिमा-बिफाखौ बरायो आरो फुजाहोनाय हाबाफारिआव बाहागो लानानै बिथांनि थाखाय आरज गाबो।

पानेरि लेजिसलेथर कामालि रानि बसुमथारि आरो कालाइगाव एम.एल.ए महेस्वर बर’ बिटिचीनि डिपुटी बुंथिगिरि नेरसोन बर’ आगुनि एम.ची.एल.ए राथि राम बर’, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि अनुप दैमारि, मंगलदै मेडिया चार्कलनि सोद्रोमा हिटेस हाजरिखा, गनेस दात्ता, धरमेन्द्र नारायन देब आरो भार्गब पुमार दास बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब