Begin typing your search above and press return to search.

बक’आव आसाम फरायसा आफादआ मुंख्लं सान फालिदों

बक’आव आसाम फरायसा आफादआ मुंख्लं सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Feb 2019 10:05 AM GMT

बक’फेब्रुवारि 14: गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथिआव थानाय बक’ बियाबनि सामारिया गामिआव मंगलबारखालि दुलाराय आसाम फरायसा आफादआ मुंख्लं सान फालिदों। बे हाबाफारिआव खोला कामरुप दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि बार्ग आफादगिरि जगत चन्ड्र खलिता आरो बार्ग गाहाय नेहाथारि गिरिधर बर’ बिथांमोनहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन।

जगत चनेडेर कलिता बिथांआ मुंख्लं सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुङोदि, बै समाव सामारिया गामिनि गंगा कलिता, मन्जु महन्त, केकेरि बैस्य (रजनि), बन्डापारा गामिनि देवेस्वर टाकुरिया, मौमान गामिनि धनबाहादुर चेट्रि, बामुनिगांव गामिनि सिबन चन्ड्र राभा आरो कान्दालपारा गामिनि बाथु कलिता बिथांमोनहा गासै सा 7 बक’ बियाबनिफ्राय आसाम सोमावसारनायाव मुंख्लं जादोंमोन, दानि नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 आ सोदांजायोमोनब्ला बिथांमोनि मुंख्लं आरो आसाम सोमावसारनाया बेसेन गोयै जागौमोन होन्ना बिथांआ बुंबावो।

दुलाराय आसाम फरायसा आफादआ बक’ गान्डि मैदान आवबो मुंख्लं सान फालिदोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब