Begin typing your search above and press return to search.

बक’आव भारतीय आर्मिआ जि सुग्रा मशीन गथायदों

बक’आव भारतीय आर्मिआ जि सुग्रा मशीन गथायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Nov 2018 8:46 AM GMT

बक,नबेम्बर 12: गामियारि ओनसोलाव थानाय आयजोफोरखौ रांखान्थिआरि बिथिंआव गाव गावनि आयथिंआव सुंथाना लाहोनो थाखा भारतीय आर्मिआ बायदि बायदि हाबाफारि लानानै गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव खाबु होबोनाय बादि कामरुप जिल्लायावबो होयो।

गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय बालिजाना केम्पनि भारतिय आर्मिनि रेड हर्न बिफाना गामियारि ओनसोलाव थानाय रोंगथि गोनां सा 22 आयजोफोर जाय आयजोफोरा सरकारि साख्रि मोनाखै, बिथांमोन्नो जि सुग्रा मशीनजों लोगोसे गासे चियारफोरखौ रान्नानै होयो।

रेड हर्न बिफान्नि अपारेसन सादभाबनानि हाबाफारि बादियै ब्रिगादिर गगन दिप आरो बिथांनि बिसि रेका दिप दासनि सिगांआव कामरुप जिल्लानि बक’ बियाबनि सिङाव थानाय सायकाथा गामिआव रान्नानै होयो।

Next Story
गाहाय रादाब