Begin typing your search above and press return to search.

बड’लेन्ड हालामनि टंला टाउनआ भारत सरकारनिफ्राय Swach City बान्थाखौ नाजावनो हायो

बड’लेन्ड हालामनि टंला टाउनआ भारत सरकारनिफ्राय Swach City बान्थाखौ नाजावनो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 March 2019 8:27 AM GMT

टंला,मार्च 08: भारतनि गुबुन गुबुन नोगोरफोरजों लोगोसे बड’लेन्ड हालामनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला नोगोरआ सा-सान्जा ओनसोलनि मोनसे गोख्रैयै जौगाखानाय नोगोरनि मुङाव स्वाच्छ भारत मिशन (1 लाखनिफ्राय खम सुबुं सानखो थानाय नोगोर) स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 नि सिङाव भारत सरकारनि Housing and Urban Affairs निफ्राय Swachh City एबा सिखोन साखोन नोगोरमानि बान्थाखौ मोन्नो हायो।

बीटीसी खुंथायनि इएम आरो टंला नोगोर मुनिसिपल बोर्डनि गाहाय बन्जार जैमारि बिथांआ गोदान दिल्लीआव थानाय भिगियान भबननि प्लानेरि हल आव बुधबारखालि हादोर खुंगिरि राम नात कभिन्ड बिथांनि आखायनिफ्राय बान्थाखौ नाजावो।

Next Story
गाहाय रादाब