Begin typing your search above and press return to search.

बांग्लादेस सरकारा लामा जाब्रबथायनि दायनिगिरिखौ थैनायनि साजा होगोन

बांग्लादेस सरकारा लामा जाब्रबथायनि दायनिगिरिखौ थैनायनि साजा होगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 Aug 2018 11:45 AM GMT

गोदान दिल्ली: हादोरनाङैनो फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन आफादफोरा धरना होनायनि जाहोनाव बांग्लादेस सरकारा Road Transport Act 2018 मुंनि बिल द्राप खालामनो सिगांदों। फरायसा आफादनि दाबि बादियै जाय सुबुंआ लामा जाब्रबथाय खालामनो नाजागो आरो खालामगोन बेनि दायनिगिरिखौ साजा बायदियै थैनायनि बान्था होगोन होगोन होन्ना बांग्लादेस सरकारा समबाराव सावरायज्लायो।

बांग्लादेस सरकारा सोलिबाय थानाय लामा रैखाथि आयेनखौ सुबुं आरो पुलिसजों दावराव-दावसि जाबाय थानायलाय गोजाम आयेनफोरखौ सोलायनानै गोदान आयेनफोर दाजाबदेरनानै गोख्रों खालामनो थिरांथा लादों।

थांनाय सापथासे सिगांनिफ्रायनो बांग्लादेस राजथावनि डाखायाव दावराव दावसिया सोलिगासिनो दं जेब्ला नोगोरमानि बासआ बांद्राय पेसेन्जार लानायनि जाहोनाव सानै फरायसा सासे हिन्जाव आरो सासे हौवासाया जाब्रबथायाव जिउ गोमायो।

Next Story
गाहाय रादाब