Begin typing your search above and press return to search.

बालाजि Construction Company नि बेरेखा FIR

बालाजि Construction Company नि बेरेखा FIR

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 July 2018 11:44 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ13: ब्रिहस्पथिबाराव खामरुप जिल्लानि Additional Deputy Commissioner आरो Aadhar Card मावखनि गुनजित कास्यबआ बालाजि Construction Company खौ नोगोरमानि पुलिसनि हेपाजाबाव सोंनाय फिन्नाय लायो।

ADC गुनजित कास्यबा जेब्ला सोङो अब्ला लुबैनाय एबा नांगौबादि फोरमानिलाय होनो हायासै आरो मिथिनो मोनोदि-Construction Companyआ Aadhar Card नि मुं लानानै 70,000 निफ्राय 80,000 सिम रां थगायना नोगोरमानि गबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जाखोमागासिनो दंमोन।

ADC आ दिस्पुर पुलिस थानायाव बालाजि Construction Company खौ FIR होयो।

Next Story
गाहाय रादाब