Begin typing your search above and press return to search.

बिपिएफ दोलोनि थाखाय नब’ कुमार सरनियाआ जेबो नङा: प्रमिला रानि ब्रम्ह

बिपिएफ दोलोनि थाखाय नब’ कुमार सरनियाआ जेबो नङा: प्रमिला रानि ब्रम्ह

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 March 2019 2:02 PM GMT

क’कराझार,मार्च 4: फैगौ लख सभा बिसायखथिनि थाखाय बीपीएफ दोलोआ आबुङै बयनिबो हेफाजाब मोनगोन होन्नानै हादोरसा समाज जौगाखां बिफान्नि मंत्री आरो बड’लेन्ड पिपल्स प्रन्ट राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि प्रमिला रानि ब्रम्ह बिथांआ 4 मार्च 2019 आव बुङोदि, “दानि एमपि हिरा सारनिया बिथांनि मुंआ गोमालांगासिनो दं, सरनिया बिथांआ बिपिएफ दोलोनि थाखाय जेबो नङा, मानोना गोबां बिथांनि मावथि सोद्रोमाफोरा गुबुन लामाजों थांबाय आरो बिपिएफ दोलोजों फैबाय”।

दानि खुंथायाव थानाय भारतीय’ जनता पार्टी (BJP) राजखान्थि दोलोआ गोहोआव फैफिनगोन होन्ना गोग्गानाय मोन्नानै बुङोदि, सरनिया बिथांआ गावनि एमपिनि मासिआव थानाय समाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि मोनसेबो जौगाखां खामानिफोरखौ मावफुङाखै, बेनिखायनो बिथांनि मुंआ गोमालांगासिनो दं”।

मखनो गोनांदि, बावैसो सिगां बीपीएफ दोलोआ फैगौ लख सभा बिसायखथिनि थाखाय क’कराझार बियाबआवल’ बिजाथि थिसनगोन आरो गुबुन गुबुन बियाबफोराव गोरोबथायाव थानाय दोलोफोरखौ हेफाजाब होगोन होन्नानै बुंदोंमोन।

ब्रम्ह बिथांआ बुंबावदोंदि, “बीपीएफ दोलोआ लख सभा बिसायखथिनि थाखाय क’कराझार बियाबनि अनगायै गुबुन गुबुन बियाबफोराव गोरोबथायाव थानाय दोलोफोरखौ हेफाजाब होगोन” बिसायखथिनि समखौ फोसावनाय लोगो लोगो बीपीएफ दोलोनि बिजाथिखौ फोसावगोन होन्नानैबो बिथांआ मिथिहोबावो।

Next Story
गाहाय रादाब