Begin typing your search above and press return to search.

बीटीसीआ गोजोन आरो जौगानायनि मोनसे बिदिन्थि: सर्बानन्द सनवाल

बीटीसीआ गोजोन आरो जौगानायनि मोनसे बिदिन्थि: सर्बानन्द सनवाल

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  11 Feb 2019 9:19 AM GMT

क’कराझार,फेब्रुवारि 11: क’कराझारनि सोमखोर फोथाराव रबिबारखालि 17थि बड’लेन्ड सान फालिनायाव हादोरसानि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ बाहागो लानायो। सर्बानन्द सनवाल बिथांआ आलादा गावखुंथाय नागिरनायाव गावनि आगोमा जिउखौ बावलांनाय नखरफोरनि मोनसे अनसुंथाय हिसाबै मोन 20 मुंख्लं नखरफोरनो गावनि आखायजों नखरसेआव 5 लाख रांनि चेक गथायो होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला मुंख्लं जालांनाय गासै 2,624 नखरफोरनि साफ्रोमनोबो हादोरसा सरकारआ नखरसेआव 5 लाख रांनि अनसुंथायखौ गथायगोन। जाय बिथांमोनि नाजानायाव थांनाय 2003 माइथायाव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बड’ लिबारेशन टाइगार (BLT) फर्सनि गेजेराव गोरोबथा जानानै बीटीसी गावखुंथायआ दाफुंजादोंमोन।

17थि बड’लेन्ड सान फालिनायाव हादोरसानि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ बाहागो लानानै बुंदोंदि, बे साना जारिमिनारि सान, आरो उपेन्ड्र नात ब्रम्हजों लोगोसे गुबुन मुंख्लंफोरनोबो गोर्बोनिफ्राय बावहरनाय जाबाय, बीटीसी हालामाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे क’कराझार ओनसोला मोनसे जेंना गोनां ओनसोल हिसाबै फोसावजादोंमोन। नाथाय2003 माइथायनिफ्राय सिमा गोयै जौगाखांबोनानै आथिखालाव बीटीएडि ओनसोलआ मोनसे गोजोम आरो जौगाखांनायनि मोनसे बिदिन्थि जानानै थाबाय। बीटीएडि ओनसोलफोरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मेडिकॉल कॉलेज, इन्जिनियारिं कॉलेज, सैनिक स्कुल, स्पर्ट कॉलेज, आरो फरेस कॉलेज गायसंनायनि अन्थाय खाम्पा गायसंनायफोरा जौगाखां लाबोनायनि मोनफा मोनफा बिदिन्थिफोर होन्ना बिथांआ बुङो।.

गुबुन गुबुन थाखोनि हारि माहारिफोर थानाय बीटीएडिआ मोनसे बिदिन्थि जाय जायगायाव फसंथानफोरा बेखेवजादों आरो गायसंजाबोदों होन्ना बिथांआ बुंबावो।

जेंना गोनां नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2019 आरो सेडियुल ट्रायब एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ नोजोर होनानै बिथांआ बुङोदि, माखासे दोलोफोरा गाव गावनि सिंनि लुबैनायफोरखौ सुफुंनो थाखाय सुबुंफोरनि गेजेराव नंखाय रादाब फोलागासिनो दं। थाखाय ट्रायबेल सुबुंफोरनि मोन्थायखौ जेबो खहा खालामालासे आसामाव थानाय मोन 6 हारिसाफोरनो सेडियुल ट्रायब एबा ट्रायबेल बिमुंखौ होनाय जागोन। सरकारा आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो नाजागासिनो दं आरो देग्लायनि बाजेतआ थागिबि सुबुंफोरनि जौगानाय, रैखाथि होनाय, राव थांनानै थानाय, हारिमु थांनानै थानाय आरो गोगो सोलोंथाय लाहोनायनि फारसे नोजोर होनाय जादों होन्ना बिथां सनवालआ बुंबावो।

हादोरसानि जौगाखांनायखौ नोजोर होनानै बिथांआ बुङोदि, हादोरसायाव जौगाखांनायखौ गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन खालामनो थाखाय थांनाय इन्भेसमेन्ट सुमित एबा रां गारसोमनाय जथुम (Investment Summit) आव गासै 79,000 कौटी रां गारसोमनो थि खालामनाय जादों। बेनिनो गिबि बोसोरावनो गासै 50,000 कौटी रांखौ गारसोमनाया सोलिफुगासिनो दं होन्नानै बीटीएडि ओनसोलाव गोजोनै जौगाखां खामानिफोरखौ मावफुबोबाय थानायनि थाखाय बीटीसी खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि लोगोफोरखौ गोजोनग्लायनाय जासियो।

बीटीएडि ओनसोलाव दावगानाय आरो जौगाखांनायफोराव उपेन्ड्र नात ब्रम्हनि बिहोमा आरो मोन्थोरफोरखौ नोजोर होनानै गिबि मंत्री सनवाल बिथांआ बुंदोंदि, उपेन्ड्र नात ब्रम्हनि मुंआव हादोरसानिफ्राय बान्थाबो गथायनाय जागोन।

बीटीसी खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांआ बीटीसी गोरोबथायाव हेफाजाब होबोनाय सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरखौ गोजोनग्लायनाय जासियो, जाय बिथांमोनि थैयै मोदोमोयै जिउयै नाजानायाव बीटीसी गोरोबथाया 2003 माइथायनि 10 फेब्रुवारिआव जोनोम मोनदोंमोन आरो आलादा गावखुंथाय दाफुंजादोंमोन।

बिथांआ बुंदोंदि, बीटीसी गावखुंथायनि गुबै थांखियानो जाबाय बीटीएडि हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरखौ समान नोजोरजों नायनाय आरो मोनफ्रोमबो हारिनि जौगाखांनाय लाबोनाय। 17थि बड’लेन्ड सान फालिनाय हाबाफारिआव बीटीएडि हालामनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा गाव गावनि हारिमुंफोरखौ दिन्थिफुंदोंमोन। हादोरसानि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ सोलोंथाय बिथिंनि प्रम्द चन्ड्र ब्रम्ह बान्थाखौ जामिल कुमार ब्रम्ह बिथांनो आरो निलेस्वर ब्रम्ह बान्थाखौ सुलेका बसुमथारि बिथांनो गथायो, लोगोसे गेलेमु आयदानि बान्थाखौ बोर्ला गावगिरि पल्लबि बर’ बिथांनो गथायो।

हादोरसा समाज जौगाखां बिफान्नि मंत्री प्रमिला रानि ब्रम्ह, हादोरसा दावबाय बिफान्नि मंत्री चन्डन ब्रम्ह, हादोरसा दै जगायनाय एबा PHE बिफान्नि मंत्री रिहन दैमारि, बीटीसी खुंथायनि डिपुटी गाहाय काम्पा बरगयारि, राज्य’ सभानि एम पि बिस्वजित दैमारि आरो गुबुन गुबुन गेदेमा आलासि बिथांमोनहाबो हाबाफारिआव बाहागो लादोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब