Begin typing your search above and press return to search.

मार्च दाननि थामथि सानाव मुंख्लं मनेस्वर बसुमथारिनि सार्दखौ खुंफुंगोन

मार्च दाननि थामथि सानाव मुंख्लं मनेस्वर बसुमथारिनि सार्दखौ खुंफुंगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Feb 2019 10:37 AM GMT

तामुलपुर,फेब्रुवारि 27: जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि पुलवामा जिल्लायाव गोहो गोरा बमा बेरफ्रुनायाव मुंख्लं जालांनाय बड’लेन्ड हालामनि मनेस्वर बसुमथारि बिथांनि सार्दखौ फैगौ मार्च दाननि 3 अक्ट’आव खुंफुंनो लाहार फाहार जागासिनो दं।

राज्य’ सभानि सोद्रोमा बिस्वजित दैमारि बिथांआ 27 फेब्रुवारि आव मुंख्लंनि नखराव फैनानै सार्द खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो थानाय थासारिखौ नायग्लांफैनानै बुङोदि, “मुंख्लं मनेस्वर बसुमथारि बिथांनि सार्दखौ हादोरसानाङैनो मार्च दाननि 3 अक्ट’आव खुंफुंगोन आरो बे हाबाफारिआव हादोरसानि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांजों लोगोसे हादोरसा खुंथायनि आसाम खुंगिरि गेदेमा बिथांमोनहाबो बाहागो लागो”।

फारसेथिं बीटीसी खुंथायनि हाग्रामा महिलारि, काम्पा बरगयारि आरो गोबां गेदेमा बिथांमोनहाबो बाहागो लानायजों लोगोसे मिरु बर’ फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि समाजआरि आफादफोरनि गेदेमा दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लागोन होन्ना दैमारि बिथांआ बुङो।

हाबाफारिआव राज्यो राजाफोरनि गेजेराव जानाय लोंनाफोरखौबो आलादा आलादायै खालामगोन जेरै- VIP बिथांमोनि थाखाय आलादा, ना-बेदर मोनजानाय- मोनजायै सुबुंफोरनि थाखाय आलादा, मुस्लिमफोरनि थाखाय आलादा” खालामगोन दाहाथे रावनिबो थाखाय उसुबिदा नुजाया बेफोरनि थाकाय गासै समाजनि मोनफ्रोमबो थासारिफोरखौ नायनानै आलादा आलादायै खालामदों" होन्नानै दैमारि बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुंबावो।

बिथांआ आसामनि आरो गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि सुबुंफोरखौ हादोरनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय मनेस्वर बसुमथारि बिथांनि सार्द होनाय हाबाफारिआव बाहागो लाफैनो खावलायहरो।

“आसा खामामो इसोरनि अन्नायाव मुंख्लं मनेस्वर बसुमथारि बिथांनि सार्दआ मोजाङै मोजां जोबलांगोन” होन्नानैबो बिथांआ इसोरनि खाथिआव हांख्रायदों।

पाकिस्तान हादोरनि फारसे फिन्नाय होनो थाखाय भारत सरकारनि थांकि लानायाव मोनफ्रोमबो बिफान्नि रौनिया हान्जाफोरनि सांग्रांथि जानायखौ बिथां दैमारिआ साबायखर जासिबावो।

Next Story
गाहाय रादाब