Begin typing your search above and press return to search.

मिरु सरकारनि मनट्री आनन्ट कुमारआ 59 बोसोराव जोबथा हां बोबाय

मिरु सरकारनि मनट्री आनन्ट कुमारआ 59 बोसोराव जोबथा हां बोबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 Nov 2018 10:21 AM GMT

गुवाहाटी,नबेम्बर 12: मिरु सरकारनि पारलियामेन्टारि एफेयरनि मनट्री आरो केमिकेल & फार्टिलाइजार बिफान्नि मनट्री आनन्ट कुमार बिथांआ दिनै (समबार) बेंगालरनि बे-सरकारि देहा फाहामसालिआव जोबथा हां बोबाय। आनन्ट कुमार बिथांआ थांनाय जुन दान्निफ्राय लान्च एबा गारामायाव जानाय केन्चार बेरामनि जाहोनाव हरखाबैनो 59 बोसोर बैसोआव बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय।

भारतीय जनता पार्टि राजखान्थि हान्जानि गेदेमा दैदेनगिरि आरो साउट बेंगालर बियावनिफ्राय कन 6 MP नि मासिआव जिरायनो मोनबोनाय आनन्ट कुमार बिथांआ 1996 माइथायनिफ्रायनो गावनि बियाबनि थाखाय कामानि मावबोगासिनो दंमोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। कुमार बिथांआ RSS निबो सासे गोख्रों सोद्रोमामोन जाय बिथांआ हादोरनि हरखाब थासारि एबा emergency situation पुलिसजों खाजादोंमोन।

स्रि सांकारा केन्चार देहा फाहामसालि आरो बिजिरगिरि चेन्टारनि बिबानगिरिआ बुङोदि- कुमार बिथांआ केन्चार बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन, नाथाय केन्चार बेरामा देहानि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो साग्लोबनायनि जाहोनाव बिथांआ गावनि बिसि टेजासैनि आरो सानै फिसाजोफोरखौ नागारनानै थाङो।

कर्नातका हादोरसा सरकारा गेदेमा रांजखान्थिगिरि कुमार बिथांखौ मानिनानै हादोरसायाव थानाय फरायसालि, फरायसालिमा आरो सरकारि मावख’फोरखौ सानसेनि थाखाय बन्द’ फोसावो।

Next Story
गाहाय रादाब