Begin typing your search above and press return to search.

‘मेरा भारत-स्वर्णिम भारत’ दिन्थिफुंनानै दावबायनाय बास गारिआ दिब्रुगड़आव मोनफैगोन

‘मेरा भारत-स्वर्णिम भारत’ दिन्थिफुंनानै दावबायनाय बास गारिआ दिब्रुगड़आव मोनफैगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Feb 2019 9:56 AM GMT

दिब्रुगड़,फेब्रुवारि 21: प्रजापिटा ब्रम्ह कुमारिस ईस्वरिया भैस्वा भिध्यालया सोलोंसालिजों मावफुंजानाय मेरा भारत-स्वर्णिम भारत हादोरारि दिन्थिफुंनानै दावबायनाय बास गारिआ आसामनि दिब्रुगड़ टाउनाव फैगौ 26 फेब्रुवारि 2019 आव मोनफैसिगोन।

गोगो आरो सिखोन साखोनै लाखिनानै बानायजानाय बास गारिजों हादोरनि गुबुन गुबुन हादोरसाफोराव दावबायनानै गोजोन्नि खौरां फोलानायजों लोगोसे, धोरोमारि आरो लाइमोनफोरनि मोजां आखु दानाय, लाइमोन जौगाखां लाबोनाय गोगो भारत आरो सैथोथिनि गुन फोसावनाय थांखि लानानै 3 बोसोरनि थाखाय दावबायनाय हाबाफारि होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

बिथांमोनहा थांनाय 2017 माइथायनि 13 आगस्त आव आहामेदाबादनिफ्राय बास गारिजों दावबायनायखौ जागायदोंमोन होन्ना मिथिनो मोनो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै दिब्रुगड़ टाउन आव गोजोन्नि हान्जा सुरगोन। बास गारिआ फुंनि 11 रिंगायाव ब्रम्हकुमारिनि भैस्वा सान्ती भबननिफ्राय जागायनानै गुबुन गुबुन लामाफोरजों गोलाव हान्जा सुरगोन आरो आफादनि मावखआव हान्जा सुरनायखौ फोजोबगोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

बिथांमोनहा बे हाबाफारिनि गेजेरजों राज्यगायाव टेन्सन गोयै जिउ दाफुंनो थाखाय जथुमा खुंफुंनानै सुबुंफोरखौ गोगो आखुथाय दानाय, गोगो देहा लाखिनाय, गोजोनै थानाय आरो बायदि बायदिनि सायाव सोलोंथाय होगोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब