Begin typing your search above and press return to search.

मोडी फैनायाव टाय अहमफोरा 9 फेब्रुवारिआव आसाम बन्द’ फोसादों

मोडी फैनायाव टाय अहमफोरा 9 फेब्रुवारिआव आसाम बन्द’ फोसादों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Feb 2019 1:59 PM GMT

गुवाहाटी,फेब्रुवारि 8: टाय अहम लाइमोन फरायसा आफादआ नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ हेंथा खालामनानै आरो आसामनि मोन 6 गुबुन गुबुन माहारिसाफोरनि सेडियुल ट्रायब बिमुंनि दाबिखौ लानानै आसाम हादोरसायाव नारेन्ड्र मोडी फैनाय समावनो 9 फेब्रुवारि 2019 आव 12 घन्टा आसाम बन्द’ फोसावदों।

बिथांमोनहा नोगोरारि सोदांनाय बिल 2019 खौ बोखारना लाफिननांगौ होन्ना दाबि खालामनायजों लोगोसे आसामनि मरान, मटक, चुटीया, टाय अहम, आडिवासि आरो कछ राजबंसि हारिनि सुबुंफोरनो सेडियुल ट्रायब बिल 2019 खौ सोदांनानै ट्रायबेल (ST) बिमुंनि गनायथि होनांगौ होन्ना दाबि खालामदों।

हादोरनि गाहाय मंत्री नारेन्ड्र मोडी बिथांआ गुवाहाटी, इतानगर, आरो आगरटला नोगोरमाफोराव 8 आरो 9 फेब्रुवारिआव सान्नैनि हाबाफारि लानानै गिदिंनायजों लोगोसे इतानगर आव ग्रिन फिल्ड बिरखंबाग्रा लुफुंनो थाखाय अन्थाय खाम्फा गायसंगोन होन्ना मिथिनो मोनो। सेला टानेल आरो नर्त इस्त गेस ग्रिड लुफुंनो थाखायबो अन्थाय खाम्फा गायसंगोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब