Begin typing your search above and press return to search.

मोनफ्रोमबो बिथांआवो जौगाखां लाबोनो थाखाय बिपिएफ दोलोआ मावबोगासिनो दं: प्रमिला रानि ब्रम्ह

मोनफ्रोमबो बिथांआवो जौगाखां लाबोनो थाखाय बिपिएफ दोलोआ मावबोगासिनो दं: प्रमिला रानि ब्रम्ह

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Dec 2018 7:32 AM GMT

गसाइगांव,डिसेम्बर 8: हादोरसा समाज जौगाखां बिफान्नि मनट्री आरो सान्जा क’कराझार बियाबनि MLA प्रमिला रानि बिथांआ कामान्दागा ओनसोलाव बड’लैन्ड पिपल्स प्रन्ट (बिपिएफ) राजखान्थि दोलोनि सांग्रांथि मेल लायो आरो बिथांआ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुङोदि, बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोनफ्रोमबो बिथिंआव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दं।

बिथांआ बुंबावदोंदि "बिटिएडी ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय मोन 5 जिल्लाफोरावबो बिपिएफ दोलोआ बिमुं मोन्नायजों लोगोसे मासि मोनबावगोन"।

बे मेलाव सरायबिल बिपिएफ ब्लकनि आफादगिरि बिल्ला कुमार ब्रम्ह, बार्ग MCLA गुमा, रहिन्ड्रनात ब्रम्ह, स्रिरामपुर MCLA आबदुल खालिक मन्डल, बार्ग MLA थागेन नार्जारि आरो गुबुन गुबुन बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब