Begin typing your search above and press return to search.

मोनसे समावनो बिसायखथि खुंनो लानाया आयेन बेरेखा

मोनसे समावनो बिसायखथि खुंनो लानाया आयेन बेरेखा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 July 2018 1:40 PM GMT

आगरतला,जुलाइ10: मोनसे समावनो बिसायखथि खुंनो लानाया आयेन बेरेखा होन्ना CPI-M आ गोख्रों रावजों सोंखारिदों।

लख शभा आरो एसेमब्लिनि बिसायखथिखौ मोनसे समावनो मावनांगौ होन्नाया बि.जे.पि सरकारनि मुलामपानि थाखायल’ होन्ना CPI-M नि गाहाय नेहाथारि सिथाराम येचुरिया रबिबारनि बेलासियाव बुङो। CPI-M आ Law Commission नि खाथियाव बेरेखा आरजबिलाय गथायखाबाय होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Law Commission आ हादोरनि सोलिबोबाय थानाय बिसायखथिनि आयेनखौ सोलाय होनो हानाय गोहो गैया होन्ना सिथाराम येचुरिया नो मिथिहोयो। लख शभा आरो एसेम्लिनि बिसायखथिखौ एखे समावनो लायोब्ला डेमख्रेथिक भारत हादोरनि आयेनखौ सिफायनाय जागोन आरो लोगो नांनानै सरखार दानाया खम जागोन जुदि लोगो हान्जाया गावस्रागोन होन्ना बिथांआ बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब