Begin typing your search above and press return to search.

मोन 29 हारिफोरनि आफादफोरा बिलनि बेरेखायै खौसेथि जाबाय

मोन 29 हारिफोरनि आफादफोरा बिलनि बेरेखायै खौसेथि जाबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Nov 2018 7:55 AM GMT

गुवाहाटी,नबेम्बर 1: दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (AASU) आरो मोन 28 गुबुन गुबुन हारिफोरनि सुबुं आफादफोरा नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016, गुबुनारि (सोदांनाय) बिथोन 2015, पास्पर्ट (भारतआव हाबनो थाखाय) सोदांनाय आयेन 2015 आरो बांग्लादेस, पाकिस्तान, आपगानिस्ताननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनो गोबाव समनि थाखाय भिसा होनानै थाहोनो नागिरनाय आयेनफोरखौ बेरेखा खालामनानै आसाम हादोरसानि थागिरि सुबुंफोरनि मोन 29 आफादफोरा जेब्लासिम बिल आरो आयेनफोरखौ दाखोरबारिआव गारहरा अब्लासिम धर्ना होलांबाय थानो थाखाय मावथांखि लायो।

बुधबारखालि गुवाहाटी नोगोरमायाव जयै जानाय मोन 29 आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि जथुमायाव बे मावफारिआखौ लायो। लोगोसे बे जथुमानि गेजेरजों हादोरसानि थागिरि सुबुंफोरखौ गावनिनो आंगो हादोरसायाव इयुनाव रैखाथि होनो थाखाय सावरायज्लायो।

दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपांक कुमार नात बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि- जाय गोहोआ असमिया माहारिनि राव, हारिमु आरो थुनलाइनो सायाव बेरेखा गोहोम गोग्लैगोन, बैफोर आयेन आरो बिलनि बेरेखायै AASU आ गसंथागोन, 8 नबेम्बर 2018 खालि दिस्पुराव धर्ना होगोन, बेनि उनाव नबेम्बर 10 खालि मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय मावख’फोराव धर्ना होनाय हाबाफारिफोरा सोलिबाय थागोन। बेनि उनाव नबेम्बर 16 खालि मोनफ्रोमबो आफादनि रिजिनेल साब खमिटीफोरा टर्च लाइट सुनानै धर्ना होना हान्जा सुरगोन। बेनि उन्नि हाबाफारिखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव सुबुं जथुमा लानानै थांखि लागोन होन्ना बिथांआ फोरमाइबावो।

बे बोसोरनिनो नबेम्बर दाननि 9 अक्टनिफ्राय जों (मोन 29 आफादफोरनि सोद्रोमाफोर) हादोरसायाव थानाय सोफ्रोमबो MLA, MP आरो मनट्रीफोरनि न’ न’ थांनानै मखनाय बिल आरो आयेननि बेरेखा खालामनायखौ हेफाजाब होनो थाखाय नजाथिगोन लोगोसे जाय बिथांमोनहा बिल आरो आयेनखौ हेफाजाब होगासिनो दं बिथांमोनि न’आव थांनानैबो न’खरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमहैगोन होन्ना बिथां दिपांक नातआ बुंबावो।

दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि हागाय नेहाथारि लुरिन ज्यति गगय बिथांआ बुङोदि- “आसामनि जेंनाया गुबुन हादोरसाफोरनि जेंना बायदि नङा, हादोरसा बिजेपि खमिटीनि मावथांखिनि फारसे गिबि मनट्री बिथांआ हादोरसायाव थानाय सुबुंफोरनि लुबैनायखौ नेवसिनानै मानो सिरियै थादों। बिलनि मावथांखि लानाया जुदि बिथांनिबोबा गिबि मनट्रीआ मिथिहोनांगौ। मानो सिरियै थाबाय थादों, आं मिथिहोयोदि जोंनि सोमावसारनाया जायखिजाया जायखिजाया जाहोनाव थाद’आ नाथाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालामबाय थागोन”।

दुलाराय आसाम त्रायबेल संगनि गाहाय नेहाथारि आदित्य काक्लारि बिथांआ बुङोदि- “आसाम सरकारा जेसेखि जेंना साबोथों मानो, जों बेफोर मावथांखिखौ फेलें खालामगोन”।

बावैसो सिगां हादोरसानि गिबि मनट्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ लक्किमपुर जिल्लायाव बुंदोंमोनदि- आंनि खुंथायाव थानाय समाव आसाम हादोरा रैखाथि दं। नाथाय सोंथि बेरखाङोदि- जुदि गिबि मनट्रीआ नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ आयेन खालामनानै महर होगोन अब्ला आसाम हादोरा थारैनो रैखाथि थागोन नामा?

Next Story
गाहाय रादाब