Begin typing your search above and press return to search.

रेल गारिआव जिनाहारि खालामनो नाजानाय सुबुंखौ हमनो हायो

रेल गारिआव जिनाहारि खालामनो नाजानाय सुबुंखौ हमनो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 Aug 2018 8:51 AM GMT

गुवाहाटी: बुधबाराव डिमापुर-कामाक्या बिजि एक्सफ्रेस मुंनि रेल गारिआव सासे हिन्जावखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय सुबुंखौ Railway Protection Force आ हमनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिखौ मनिपुरनि S Karaiba Wilson होन्ना सिनायथि मोनो।

जिनाहारि खालामजानो नागिरनाय हिन्जावा गावनि फंबायजों लोगोसे लामदिं स्तेसननिफ्राय मंगलबारनि मोनायाव गाखोदोंमोन। लामदिं स्तेसननिफ्राय रेल गारिआ खारनाय लोगो लोगो दायनिगिरिआ जिनाहारि खालामनो नाजादोमोन, थाबैनो हिन्जावनि फंबाय आरो माखासे लोगो पेसेन्जारफोरा RPF फोरनो मिथिहोयो आरो दायनिगिरिखौ आखायाव हमनानै लायो।

RPF फोरा आयेन बादियै साजा होनो थाखाय सरकारि रेलवे पुलिसनो (GRP) हगारना होयो।

Next Story
गाहाय रादाब