Begin typing your search above and press return to search.

सानै सुबुंखौ खानो हायो

सानै सुबुंखौ खानो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 July 2018 9:24 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ 9: बसिस्त पुलिस आरो स्लियुतनि नारकथिस बुरियोआ जयै सं दान्नायाव सानै सुबुंखौ खानो हायो।

सनिबारनि मोनाब्लिआव नोगोरमानि खानाफारायाव थानाय खयनाधरा ओनसोलाव रंगियानि देबजिथ खलिथा आरो गवालपारानि जिथु राभा बिथांमोनखौ खानो हायो। हमजानाय बिथांमोनिफ्राय 1418 बटल गुजुनायनि मुलि जाय मुलिया गुबुन मुलिजों दाजाबदेरनायफोरखौबो मोन्नो हायो।

Next Story
गाहाय रादाब